Informace, objednávky:+420 596 636 087+420 604 168 971(Po-Pá, 7:00-15:30 hod.)
Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Všechny kategorie
     Uživatelské menu
     Všechny kategorie

     Reklamace

     1.Všeobecná ustanovení

     Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě http://go.k2.cz/eshop a jehož reklama cebyla uplatněna v záruční době.

     Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu http://go.k2.cz/eshop. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura, daňový doklad-paragon, dodací list) nebo záruční list.

     2.Záruční doba

     Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.

     3.Převzetí zboží

     Nepřevzetí zásilky

     Pokud Vám zásilka dojde poškozená – otevřená, poškozený obal, promáčený obal apod., nepřebírejte ji. Vyžádejte si od dopravce sepsání škodního protokolu o shledané závadě. Zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě a sepsání protokolu nám prosím oznamte, abychom se mohli domluvit na dalším postupu. Na pozdější reklamaci závady, vzniklé poškozením zboží při přepravě zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele, není možno brát ohled.

     Reklamace poškození zboží během přepravy

     V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u dodavatele pokud možno ihned. V případě přepravní služby PPL je lhůta, během které můžete nahlásit případné závady, třídenní. V obou případech je nutné zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Zároveň nás prosím kontaktujte e-mailem, abychom mohli přispět k rychlému vyřešení situace.

     Kontrola dodaného zboží

     Po převzetí zásilky zkontrolujte, zda dodané zboží odpovídá Vaší objednávce. V případě, že balík přijde nekompletní či chybně vyexpedovaný, neprodleně nás informujte e-mailem. Převzetím poškozeného zboží přechází na kupujícího zodpovědnost. V případě, že kupující zaplatil kupní cenu, přechází na něj vlastnické právo ke zboží jeho převzetím.

     V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána.

     4.Reklamační podmínky

     Dokladem k uplatnění záruky je prodejní doklad – faktura. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

     Reklamace

     V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

     Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci

     • zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
     • zboží bez předložení dokladu o koupi (faktury) nebo alespoň čísla objednávky

     Postup reklamace

     Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě http://metalfix.cz/eshop, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy.

     Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

     Vyřízení reklamace

     Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

     Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě, získáte na e-mailové adrese: obchod@metalfix.cz .

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později